Polityka prywatności sklepu internetowego www.bio-klon.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując rozporządzenie RODO oraz ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: BIO-KLON SPÓŁKA CYWILNA Gdańsk 80-178 Ul. Karlikowska 5

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe: 

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą

 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.

 • Nr telefonu – Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.

 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.

 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5.Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych


 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;

 2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, komunikacji z administratorem danych za pomocą aplikacji typu live chat oraz utrzymywanie konta klienta sklepu internetowego;

 3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych, w tym dobieranie produktów i usług pod kątem osoby, której dane dotyczą za pomocą profilowania;

 4. analiza danych w celu optymalizacji produktów na podstawie logów technicznych aplikacji;

 5. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych;

 6. badania satysfakcji klientów i określania jakości swojej obsługi;

 7. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

 2. prawnie uzasadniony interes administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

 3. prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d-g.


6. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

7. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e-mail na adres sklep@bio-klon.pl lub listem poleconym na adres: BIO-KLON S.C. Gdańsk 80-178 Ul. Karlikowska 5.